فرم استخدامی حسابدار
پر کردن موارد دارای (*) اجباری است.
1- مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد: (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد: (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه: (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان:
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه: (*)
ورودی نامعتبر
نشانی محل سکونت قبلی در 5 سال اخیر: (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس منزل:
ورودی نامعتبر
نشانی محل کار فعلی:
ورودی نامعتبر
پیوست عکس
ورودی نامعتبر
تلفن تماس ضروری:
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی:
ورودی نامعتبر
2- سوابق تحصيلي :
آخرین مقطع تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
گرایش
ورودی نامعتبر
مدت تحصیل:
ورودی نامعتبر
نام واحد آموزشی:
ورودی نامعتبر
کشور/ شهر محل تحصیل:
ورودی نامعتبر
معدل:
ورودی نامعتبر
3- سوابق حرفه ای :

* لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

سوابق حرفه ای 1:
نام سازمان / شرکت
ورودی نامعتبر
مدت همکاري
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
حقوق و مزايا
ورودی نامعتبر
علت قطع رابطه
ورودی نامعتبر
امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟
ورودی نامعتبر
نوع همکاری
ورودی نامعتبر
-
4- دوره هاي آموزش زبان خارجي وکامپيوتر:
نام دوره:
ورودی نامعتبر
سطح:
ورودی نامعتبر
محل آموزش:
ورودی نامعتبر
سال:
ورودی نامعتبر
میزان ساعات دوره:
ورودی نامعتبر
امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟
ورودی نامعتبر
5- مهارت درزبان خارجي:
زبان خارجي:
ورودی نامعتبر
نوع توانائي
ورودی نامعتبر
ميزان تسلط
ورودی نامعتبر
6- مهارت کامپيوتري:
نام برنامه
ورودی نامعتبر
سطح:
ورودی نامعتبر
ميزان تسلط
ورودی نامعتبر
-----------------------
نام برنامه
ورودی نامعتبر
سطح:
ورودی نامعتبر
ميزان تسلط
ورودی نامعتبر
-----------------------
نام برنامه
ورودی نامعتبر
سطح:
ورودی نامعتبر
ميزان تسلط
ورودی نامعتبر
7- گواهينامه هاي تخصصي– علمي اخذشده:
نوع مدرك
ورودی نامعتبر
محل اخذ:
ورودی نامعتبر
سال اخذ:
ورودی نامعتبر
میزان ساعات دوره:
ورودی نامعتبر
امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟
ورودی نامعتبر
8- به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟
انتخاب کنید (*)
ورودی نامعتبر
9- پست هاي که مايليد درآن کار کنيد:
عنوان پست:
ورودی نامعتبر
کد
ورودی نامعتبر
10- زمان پيشنهادي شروع به کار (حداقل و حداکثر روز پس از اعلام قبولی در مصاحبه استخدامی)
حداقل (روز):
ورودی نامعتبر
حداکثر (روز):
ورودی نامعتبر
11- حقوق مورد نظر:
حقوق درخواستی ماهیانه (ریال): (*)
ورودی نامعتبر
تاییدیه تمامی موارد پرشده در فرم (*)
ورودی نامعتبر
لطفا کد مقابل را وارد نمایید (*) لطفا کد مقابل را وارد نمایید
ورودی نامعتبر
فقط شامل اعداد میباشد
ارسال فرم استخدامی