اصول اوليه تقطير و انواع آن

on . Posted in مقالات

اصول اوليه تقطير

برای تفکیک برش‌های متشکله نفت خام ، عملیات فیزیکی و شیمیایی زيادي بر روی آن بعمل می‌آورند تا فرآورده‌های مورد نیاز جامعه امروزی را تولید نمایند.

 

از مهمترین آنها تقطیر جزء به جزء نفت است که در برج تقطير صورت می‌گیرد.

 در نقطه جوش ، فازهای بخار و مایع در حال تعادل می‌باشند. چنانچه فشار ، کاهش یابد، تبخیر صورت می‌گیرد و در حالت معکوس ، ميعان اتفاق می‌افتد.

از فشار بخار برای محاسبه ترکیب گازهای مخلوط در حالت تعادل استفاده می‌شود. وقتی که اجزا تشکیل دهنده یک محلول در برج تقطیر بطور دائم جدا می‌شوند بخارهایی که به سمت بالا حرکت می‌کنند، با ترکیبات فرارتر مایع برگشت کننده که به سمت پایین سرازیر است برخورد کرده و غلیظ‌تر می‌شوند. 

انواع تقطير

تقطیر جزء به جزء عبارت است از یک سری تبخير و ميعان که در سینی‌های یک برج استوانه‌ای صورت می‌گیرد. مایعات خالص در فشار محیط ، در دمایی به جوش می‌آیند که در آن دما ، فشار بخار آن برابر فشار محیط گردد. مایعات مخلوط در حدود دمایی که حاصل جمع فشار‌های جزئی عوامل تشکیل دهنده آنها برابر فشار محیط گردد به جوش می‌آید.

معادلات حاكم بر تقطير

معادله فنكس (Fenske equation):

  • آدرس: تهران، فلکه اول صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، بعداز چهارراه اسدی، پلاک 617
  • تلفن:  44272418(021)
            44242152(021)
            44241249(021)
  • تلگرام و واتس آپ: 09038062743