آزمایش های سیالات مخزن

on . Posted in مقالات

آزمایش های سیالات مخزن

برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است. آزمایش های مختلفی را می توان روی نمونه سیال مخزن انجام داد. تعداد آزمایش هایی که در آزمایشگاه انجام میگیرد بستگی به مقدار داده ای دارد که نمونه سیال مخزن مورد نیاز است. به طور کلی سه نوع تست آزمایشگاهی برای اندازه گیری خواص نمونه هیدروکربن مخزن وجود دارد:

1.آزمایش های اولیه

این آزمایش ها، همان آزمایش های ساده و روزانه میدانی (در محل) هستند که شامل اندازه گیری چگالی نسبی و نسبت گاز به نفت هیدروکربن تولیدی می باشند.

2.تست های معمول آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی مختلفی برای تشخیص خواص سیال هیدروکربنی به کار میرود.

این آزمایشها عبارتند از:

 • بررسی ترکیب سیستم
 • انسباط با ترکیب ثابت
 • آزمایش آزادسازی جزئی
 • آزمایش های تفکیک گر
 • تخلیه در حجم ثابت (هم حجم)

3.تست های آزمایشگاهی ویژه فشار-حجم-دما(PVT):

این نوع آزمایش ها برای کاربردهای خیلی خاص مورد استفاده قرار میگیرد. اگر مخزنی در حال تولید به کممک روش های تزریق گاز امتزاجی یا چرخش گاز باشد، ممکن است آزمایش های زیر برای آن در نظر گرفته شود:

 • آزمایش لوله باریک
 • آزمایش تورم

 

 

 • آدرس: تهران، فلکه اول صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، بعداز چهارراه اسدی، پلاک 617
 • تلفن:  44272418(021)
          44242152(021)
          44241249(021)
 • تلگرام و واتس آپ: 09038062743