ردیف

نام آزمون

روش آزمون

1
تقطیر در فشار اتمسفر
ISIRI 6261
ASTM D86
2
تشخیص خوردگی تیغه مسی
ISIRI 336
ISO 2160
3
اندازه گیری چگالی,  چگالی نسبی (وزن مخصوص), یا گرانش آ–پی–آی نفت خام و فرآورده های نفتی به وسیله چگالی سنج
ISIRI 197
ASTM D1298
4
اندازه گیری نقطه اشتعال بسته به روش پنسکی مارتنز
ASTM D93
5
اندازه گیری نقطه اشتعال به روش باز کلیولند
ISIRI 198
ASTM D92
6
اندازه گیری کف در روغنهای روان کننده
ISIRI 196
ASTM D892
7
تعیین مقدار خاکستر بر حسب در صد وزنی
ISIRI 2940
ASTM D482
8
اندازه گیری خاکستر سولفاته روغن های روان کننده و مواد افزودنی
ISIRI 194
ATM D874
9
اندازه گیری نقطه ریزش روغن های نفتی
ISIRI 201
ASTM D97
10
اندازه گیری نقطه ابری شدن فرآورده های نفتی
ISIRI 5438
ASTM D2500
11
تعیین رنگ ASTM
ISIRI 203
ASTM D1500
12
آزمون گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره(محاسبه گرانروی دینامیک)
ISIRI 340
ASTM D445
13
محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی کینماتیک در دمای 40 درجه سلسیوس و دمای 100 درجه سلسیوس
ISIRI 195
ASTM D2270
14
تشخیص مرکاپتان ها و دیگر گونه های گوگرد به روش دکتر
ISIRI 8722
ISO 5275
15
شاخص ستان
ASTM D976
16
تعیین عدد خنثی شدن
ASTM D974
ISIRI 199
17
تعیین عدد صابونی
ASTM D94
ISRI 2546
  • آدرس: تهران، فلکه اول صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، بعداز چهارراه اسدی، پلاک 617
  • تلفن:  44272418(021)
            44242152(021)
            44241249(021)
  • تلگرام و واتس آپ: 09038062743